Gørslev Kirke

Nordvest i Gørslev landsby, lige syd for landevejen og lidt højt i byen, ligger Gørslev kirke, med hvidkalkede mure og røde tegl.
En rigtig dansk landsby kirke.
Gørslev kirke er en senromansk kirke opført i munkesten i formodentlig det 13. århundrede.
Af den oprindelige kirke står stadig skibet og koret.
Tårnet og våbenhuset er, som det er almindeligt her på egnen, senere gotiske tilføjelser. Kirken er omtrent år 1500 blevet udbygget med et kraftigt tårn og et mere spinkelt våbenhus; der er også i gotisk tid lagt hvælv over skibet og koret.
Når man ser kirken udvendigt fra, lægger man særligt mærke til, at det gamle skib på begge sider er støttet af kraftige stræbepiller.
Stræbepillerne er fra midten af 1800-tallet.


Før man går ind i kirken, skal man stoppe op i våbenhuset og betragte den ualmindelig smukke gamle dør, der dér adskiller våbenhuset fra Kirken.
Døren er malet smukt i kirkens farver og med påsømmet rammeværk og en latinsk indskrift med årstallet 1501. Døren er ganske stor, og det kan ses, at den på et tidspunkt er øget i højden.


Kirkens altertavle er et billedskærerarbejde i bruskbarok fra 1646. Det har øverst Christian IV's navnetræk og tetragrammet: de fire hebraiske bogstaver der udgør Guds navn "Jahve". I Altertavlens midterfelt findes en udskåret korsfæstelsesgruppe: Kristus på korset og Maria og Johannes. Korset er rejst over Adams hovedskal.
I sidefelterne er der udskårne figurer af Moses mod nord med lovens to tavler og Johannes Døber mod syd, han peger på Guds lam som bærer verdens synd.
I alterets topfelt er opstandelsen fremstillet.
Den opstandne Kristus nærmest svæver over to romerske soldater.

Over korbuen hænger et korbuekrucifix fra kirkens katolske tid, med tilhørende udskårne figurer af Jesu mor Maria og diciplen Johannes.
En præsteindberetning fra 1755 fortæller, at der på en bjælke under korset på latin stod at læse: "O alle I, der går forbi, standser og ser om der gives nogen smerte, der kan lignes med min. I det Herrens år 1511".

Gørslev kirke har meget smukke udskårne og malede stolestader fra ca. 1630 og en prædikestol fra 1611 skåret af Hans Snedker i Enderslev med figurer af de fire evangelister på hjørnerne.


Døbefonten er unggotisk af gullandsk kalksten og stammer formodentlig fra kirkens opførelse, den har flere forskellige udskårne figurer i felterne mellem hjørneribberne.
Dåbsfadet er af håndrevet messing, et nederlandsk arbejde fra omtrent 1650, billedet i dåbsfadet forestiller "uddrivelsen af Paradis".
På korbuen bag døbefonten ses et indvielseskors og et bomærke.

Der er mange flere spændende oplevelser i Gørslev kirke, bl. a. er der flere gravminder og et epitafium.
Og fra nyere tid er det især af betydning at gøre opmærksom på det store dejlige Husted orgel med 21 stemmer og engleklokkespil, som er anskaffet til kirken i 1981.
Orglet i Gørslev kirke er en kopi af det Cavaillé-Coll orgel, som brygger Jacobsen anskaffede til Jesus kirken i Valby i 1890,
Det er et ganske særlig instrument.

Øverst kan du se Gørslev Kirkes tidligere menighedsrådsformand Leif Nolling fortælle nærmere om kirken.