Døbefonten

 

Døbefonten i Vollerslev kirke er firkantet, hvilket er meget usædvanlig i Danmark. Nationalmuseet beskriver den som fremstillet af skånsk jurasandsten med firkantet kumme og fod af den skånske ”Munkarp type.”
Det oprindelige tinfad, der passer til den firkantede kumme, er fra 1619, men da klimaet i middelalderkirkerne med skiftevis varme og kulde og til tider høj luftfugtighed ikke er det bedste for bløde metaller som tin, blev fadet i løbet af århundrederne angrebet af tinpest, et angreb der gjorde fadet ”skørt.”
I november 1947 ville graveren efter en gudstjeneste med barnedåb tømme dåbsfadet ved at bære det ud. I den forbindelse brækkede et stykke af kanten af fadet, hvorved det faldt på gulvet og gik i flere stykker.
Menighedsrådet indsendte derfor dåbsfadet fra 1619 til Nationalmuseet for om muligt at få det repareret.
I februar 1948 svarer Nationalmuseet, at man nu har undersøgt det gamle dåbsfad og må konstatere, at det er så angrebet af tinpest efter de mange år i kirken, at det ikke kan repareres, og tilføjer man, så har museets særlige sagkyndige på det område, billedhugger William Larsen, undersøgt mulighederne for at lave en kopi, men at det ikke er muligt, da der (her lige efter 2. verdenskrig) ikke kan fremskaffes brugeligt metal.
Museet tilbyder derfor at opbevare dåbsfadet indtil en anden løsning findes og anbefaler samtidig, at menighedsrådet finder en midlertidig løsning, evt. ved at lægge en træplade over den firkantede font og stille et andet dåbsfad herpå.
I december 1976 genoptager et nyt menighedsråd sagen og anfører i et brev til Nationalmuseet, at man gerne vil have et overslag fra museet på, hvad det vil koste at få fremstillet en kopi af det gamle dåbsfad, så kirkens sjældne firkantede font igen kan bruges efter hensigten. Nationalmuseet sender sagen til konserveringsanstalten i Brede og her udarbejder man hen over sommeren et overslag på kr. 15.000 inklusiv ca. 3000 kr. til en kopi af graveringen på det oprindelige fad.
Samtidig beder man om et muligt hurtigt svar, da man har et tilbud fra Nordisk Kabel- og trådfabrik om hjælp til valsning af den udstøbte plade. Med baggrund i Nationalmuseets brev søgte menighedsrådet Roskilde Stiftsøvrighed om tilladelse til at lade kopien udføre og bruge den i kirken, hvilket stiftet i oktober 1977 giver sin tilladelse til under forudsætning af, at menighedsrådet kan betale ud af den kirkelige ligning eller af opsparede midler.
I maj 1978 oplyser konserveringsanstalten, at man arbejder med fremstillingen af kopien, men at pris- og lønstigninger, momsforhøjelse og et væsentligt større timeforbrug end antaget gør, at man må forvente, at prisen vil blive ca. kr. 21.000. Det øgede tidsforbrug skal især ses i sammenhæng med, at man ikke før havde arbejdet med et firkantet dåbsfad og derfor måtte lave forsøg i mindre målestok for at finde den rigtige teknik til arbejdets udførelse.
Trods store betænkeligheder accepterer menighedsrådet den forhøjede pris, så dåbsfadet fra 1619 kunne kopieres, og nu ligger der igen et firkantet dåbsfad i Danmarks eneste firkantede middelalderdøbefont, den der står i Vollerslev kirke.

Leif Nolling