Døbefonten

 

Døbefonten i Gørslev kirke er kirkens absolut ældste inventar, idet den stammer fra den tidlige middelalder.

Fonten er udført i unggotisk stil og lavet i gotlandsk kalksten. Det specielle ved fonten er udskæringerne, hvor der er en række ribbefelter. Rundt om fonten er skåret liljer, stjerner, rosetter og et enkelt ansigt.

Indvendig er fonten så dyb, at dåben kunne udføres ved at barnet blev sænket helt under vand, men den skik gik af mode for mange år siden, derfor blev der lagt et dåbsfad hen over kummen. Dåbsfadet i Gørslev kirke blev lavet af messing omkring 1650 i Nederlandene. Billedet i bunden af fadet forestiller Adams og Evas uddrivelse af Paradiset

Da gotlandsk kalksten ikke er så hård og solid, er der gennem åhundrederne opstået skader på fonten. Dele af den øverste kant er sprængt eller slået af. Disse skader blev i tidens løb repareret med cement, men i 1940 syntes det daværende menighedsråd, at skaderne var så omfattende, at fonten skulle udskiftes. Fonten blev overdraget til Nationalmuseet, og i stedet opsatte man en barokfont fra Helligåndskirken i København

Omkring 1990 fandt et nyt menighedsråd, at den gamle font skulle tilbage til sin oprindelige plads, og efter forhandlinger med Nationalmuseet fik man tilladelse til at fonten blev restaureret. Den ituslåede kant er nu repareret med kunststen, og mellemstykket mellem font og fod er nyhugget.

Restaureringen er udført af billedhuggeren Thyco Clemens på Nationalmuseets værksteder i Brede. I 1992 kom døbefonten tilbage på sin plads under indvielseskorset og kirkemurerens mestermærke.

Leif Nolling
fra kirkeposten