Gørslev-Vollerslev Kirkers Menighedsråd

Formand

(valgt i Gørslev)

Birgitte Hjorth Jensen

Trekanten 20

Gørslev

4100 Ringsted

56 82 80 52

30 24 80 52

Trekanten20@city.dk

Kirkeværge Gørslev

 

Inger-Lis Lund

Trekanten 8

Gørslev

4100 Ringsted

 

ilntoftegaaard@hotmail.com

Kontaktperson

 

Valgt i Gørslev

Jack Mikael Petersen

 

Tjørnedalsvej 29

Slemminge

4100 Ringsted

22 26 91 36

Jackmikael.petersen@gmail.com

 

Valgt i Gørslev

 

Annette Goldschmidt

 

Giesegårdsvej 110

Gørslev

4100 Ringsted

 

goldschmidtannette@gmail.com

Kasserer

Valgt i Gørslev

Pernille Hammer Sylvestersen

Trekanten 7

Gørslev

4100 Ringsted

 

pernillesylvestersen@gmail.com

Næstformand

Kirkeværge Vollerslev

Valgt i Vollerslev

Jette Faber

Turøvej 38

Vollerslev

4100 Ringsted

 

Jette.faber@gmail.com

Stedfortræder

Leif Nolling

Tjørnedalsvej 28

Slimminge

4100 Ringsted

 

aogl@nolling.dk

Stedfortræder

Poul Erik Jensen

Gammel Slimmingevej 8B

Slimminge

4100 Ringsted

 

pej@lpej.dk