Indmeldelse / udmeldelse

Vil du gerne ind?

Medlemsskab af folkekirken opnår man kun ved dåb. Er du døbt, men udmeldt af folkekirken, og kunne du godt tænke dig at være medlem igen, så kontakt én af kirkens præster. Her vil du få et tilbud om en samtale, hvis du har lyst til at diskutere medlemsskabet. Er du sikker på, at du vil være medlem, kan indmeldelsen også ordnes over telefonen.

 

Vil du gerne ud?

Udmeldelse af folkekirken kan ske ved skriftlig eller personlig hemnvendelse til kordegnekontoret. E-mails tæller også som skriftlig henvendelse.