Dåb

Dåben er den største velsignelse!

Vi er døbte, fordi vi tror på Jesus Kristus, og vi døber vores børn til den samme tro og til at være i det samme fællesskab.

 

 

Dåben er de kristnes tegn.

Dåben finder sted i kirken, som regel til en søndagsgudstjeneste.

Dåben kan også finde sted under andre gudstjenester, eller den kan holdes som en selvstændig kirkelig handling uden for gudstjenesten. Vi holder dåbsgudstjenester i Bjæverskov kirke den første og den tredje lørdag i måneden.

I kan bedst reservere plads i kirken til barnedåb ved at henvende jer til kordegnekontoret i Sognegården. I kan også kontakte præsten.

At være fadder.

 Forældrene skal vælge mindst 2 og højst 5 faddere til deres barn. For at kunne stå fadder skal man være døbt med den kristne dåb og have nået konfirmationsalderen.

At stå fadder til et barn, der bliver døbt, betyder to ting: For det første er fadderne dåbsvidner, dvs. vidner på at barnet er blevet døbt med den kristne dåb. For det andet forpligter fadderne sig på at drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet bliver voksent.

At opdrage i den kristne tro kan være mange ting. Det kan være at fortælle barnet om dets dåbsdag, at tage barnet med i kirke, at fortælle bibelhistorier for barnet eller andre historier, der afspejler kristendommen - det kan være at lære barnet salmer og sange. At opdrage i den kristne tro kan selvfølgelig også være at bede sammen med barnet, lære det Fadervor, og i det hele taget med sin person vise hvad kristendom er.

Fadderne er derimod ikke forpligtet på at forsørge eller opfostre barnet, hvis det mister sine forældre. Der følger ingen juridiske forpligtelser og heller ingen juridiske rettigheder med at stå fadder.

At være gudmor eller gudfar.

Ofte ønsker en af forældrene at bære barnet. I så fald får barnet ingen gudfar eller gudmor. Hvis det derimod er en af fadderne, som holder barnet ved dåben og svarer for det, kaldes den pågældende gudfar eller gudmor.