Begravelse / bisættelse

Dødsfald

Når vi oplever dødsfald i den nærmeste familie, rammer det ofte hårdt. Tit er vi rådvilde og ved ikke rigtig, hvad vi skal foretage os. Der er imidlertid en del praktiske ting, der skal ordnes i forbindelse med et dødsfald. Hvis du har brug for hjælp til at komme videre, er du velkommen til at kontakte en af kirkens præster. Her kan du også læse meget mere om sorg og tab ved dødsfald.

 

Begravelse /

bisættelse

Dødsfaldet skal anmeldes.

Dødsfaldet skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten i bopælssognet.

Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der påtager sig at ordne alt det praktiske vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder også at træffe aftale med en præst, hvis man ønsker, at en præst skal medvirke. Hvis pårørende selv ønsker at anmelde dødsfaldet, kan dette gøres digitalt via www.borger.dk.

Man er også velkommen til at kontakte en af sognets præster eller kordegnekontoret vedrørende vejledning om papirene og det videre forløb. Var afdøde ikke medlem af folkekirken, tages det normalt som udtryk for, at ingen præst skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, kontakter den præst, der eventuelt skal medvirke, de pårørende for en samtale. Ved samtalen vil præsten gerne høre om den afdødes liv og de pårørendes forhold til afdøde. De pårørende skal også vælge salmer til begravelsen eller bisættelsen. Hvis du klikker her, kan du se forslag til salmer. Ritualet for begravelsen/bisættelsen kan findes bag i Den danske Salmebog. Du kan også klikke her og gå direkte til ritualet for begravelser i folkekirken .

 

Gravsted

Udvælgelse af gravsted / gravplads sker ved henvendelse til graveren, der også kan oplyse om de bestemmelser og priser, der er gældende for de forskellige gravsteder / gravpladser.

Du kan få mere at vide ved at gå ind under punktet "Kirke -og kirkegård".