Eksempler på Konfirmationsord

 

1. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

 

2. Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går (Josva 1,9)

 

3. Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. (Sl. 46,2)

 

4. Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje (Sl. 91,11)

 

5. Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. (Sl. 103,8)

 

6. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. (Sl. 119,105)

 

7. Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. (Sl. 121,7)


8. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe. (Es. 26,4)

 

9- Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. (Es. 41,10)

 

10. For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet og jeg elsker dig. (Es. 43,4)

 

11. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. (Matt. 5,14)

 

12. Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. (Matt. 5,42)

 

13. Saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt. 6,20-21)

 

14. Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? (Matt. 6,25)

 

15. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. (Matt. 6,33)

 

16. Bed så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. (Matt. 7,7)

 

17. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. (Matt. 7,12)

 

18. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. (Matt. 11,28)

 

19. Du skal elske din næste som dig selv. (Matt 22,39)

 

20. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. (Matt. 23,12)

 

21. Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. (Matt. 28,20)

 

22. Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. (Mark. 10,15-16)

 

23. For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud. (Mark. 10,27)

 

24. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem. (Luk. 6,31)

 

25. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. (Luk. 6,37-38)

 

26. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. (Luk. 10,27)

 

27. Se, Guds rige er midt iblandt jer. (Luk. 17,21)

 

28. Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. (Joh. 1,5)

 

29. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh. 3,16)

 

30. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. (Joh. 6,35)

 

31. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. (Joh. 6,37)

 

32. Jeg er verden lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. (Joh. 8,12)

 

33. Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til faderen uden ved mig. (Joh. 14,6)

 

34. Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. (Rom. 8,39)

 

35. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. (Rom. 12,21)

 

36. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1. Kor. 13,7)

 

37. Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. (1. Kor. 13,13)

 

38. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. (Fil 2,4-5).

 

39. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. (Kol. 3,13)

 

40. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. (Hebr. 11,1)

 

41. Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer. (1 Pet. 5,7)

 

42. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud. (1. Joh. 4,16)